Documente Inscriere Online

Documentele necesare înscrierii la admitere sunt următoarele:

Studii universitare de licenţă:

- Diploma de bacalaureat (copie xerox);
- Certificatul de naştere (copie xerox);
- Certificatul de căsătorie (copie xerox);
- Adeverinţă medicală (apt pentru învăţământul superior - copie xerox);
- 3 fotografii tip 3/4;
- copie carte de Identitate(copie xerox);
- un dosar plic.

Studii universitare de master:

- Diploma de licenţă (copie xerox);
- Certificatul de naştere (copie xerox);
- Certificatul de căsătorie (copie xerox);
- Adeverinţă medicală (apt pentru învăţământul superior - copie xerox);
- 3 fotografii tip 3/4;
- copie carte de Identitate(copie xerox);
- un dosar plic.

*DACĂ ÎNSCRIEREA SE EFECTUEAZĂ ONLINE, DIPLOMA ÎN ORIGINAL, POZELE, ADEVERINŢA MEDICALĂ ŞI DOSARUL PLIC SE VOR ADUCE LA UNIVERSITATE ULTERIOR CÂND VA FI COMPLETAT ŞI CONTRACTUL DE STUDII.